Plasenta Previa ve Plasenta Akreata

Plasentanın yerleşim anomalisi kaynaklı bilinen en önemli doğum riskidir. Plasentanın rahim ağzında yerleşmesi plasenta previa olarak adlandırılır. Plasenta akreata ise plasentanın rahim duvarına anormal yapışması ve ayrılma zorluğu ile ortaya çıkmaktadır. Bu iki durum bir arada da meydana gelebilir. Sonuçları çok tehlikeli kanamalardır.

PLASENTE AKREATA NEDEN OLUR?

Plasenta akreataya neden olan faktörler kesin olarak bilinmemektedir. Bununla birlikte gebelikte plasenta akreata ile karşılaşılma riskini artıran bazı faktörler söz konusudur. Bunlardan başlıcaları:

Önceki doğumlarda plasenta previa görülmüş olması

Birden fazla sezaryen doğum yapılmış olması

İnfertilite tedavisi görülmüş olması

Annenin 35 yaşının üzerinde olması

Daha önceden düşük veya kürtaj geçirilmiş olması

Geçirilen rahim ameliyatları

Çoğul gebeliğin söz konusu olması

Sigara gibi zararlı maddelerin kullanımı olarak sıralanabilir.

PLASENTE AKREATA TEDAVİSİ

Plesenta akreata probleminde erken teşhis çok önemlidir. Doğum sırasında aşırı kanamaya neden olabilmektedir. Erken teşhis durumunda bu probleme yönelik planlama hekim tarafından yapılmaktadır. Plasenta akreata tespit edilen hastalarda doğumun mutlaka sezaryen ile gerçekleştirilmesi gerekir. Sezaryen ile doğum esnasında annede çok şiddetli kanama olması ve kanamanın durdurulamaması hâlinde histerektomiye başvurulması söz konusu olabilir. Doğum esnasında annenin kan kaybı yaşaması durumunda, kan verilmesi gerekir. Anne ve bebeğin sağlığının korunması, kan takılma ihtimalinin azaltılması, kanamaların önüne geçilmesi için, plasenta akreata, plasenta previa perkreata gebelerinin yönetimi jinekolog onkoloğun da içinde bulunduğu ekip tarafından yapılmalıdır.