Sağlık Merkezinde Yapılacak İşlemler

 1. Suda Boğulma
 2. Trafik Kazası
 3. Terör, sabotaj, kurşunlanma, bıçaklanma, kavga, vb.
 4. İntihar Girişimi
 5. Tecavüz
 6. Yüksekten Düşme
 7. Ciddi İş Kazaları, Uzuv Kopması
 8. Elektrik Çarpması
 9. Donma, Soğuk Çarpması
 10. Isı Çarpması
 11. Ciddi Yanıklar
 12. Ciddi Göz Yaralanmaları
 13. Zehirlenmeler
 14. Ciddi Alerji, Anaflaktik Tablolar: Kalp ritminde bozulma, solunum yollarında tıkanmaya yol açabilecek ciddiyette alerji ya da tansiyon düşmesi durumları.
 15. Omurga ve Alt Extremite Kırıkları: Büyük dış veya iç kanamaya yol açan bacak kırıkları ve her türlü omurga kırıkları.
 16. Dekompresyon (Dalgıç) Hastalığı: Halk arasında vurgun yemek olarak tabir edilen durum.
 17. MI, Aritmi, Hipertansiyon Krizler: Geçirilmekte olan kalp krizi, acil tedavi gerektiren kalp ritmi bozukluğu türleri, kan basıncının beyin kanaması vb. ciddi durumlara yol açabilecek derecede yükselmesi.
 18. Astım Krizi, Akut Solunum Problemleri
 19. Şuur Kaybına Neden Olan Her Türlü Durum
 20. Ani Felçler
 21. Ciddi Genel Durum Bozukluğu: Yaşlılık, besin yetersizliği, yetersiz bakım, uzun süren ağır hastalık vb. nedenlerle kişinin sağlığının genel anlamda tehlikeli olabilecek derecede bozulması.
 22. Yüksek Ateş: Zehirlenme, infeksiyon hastalıkları, sıcak çarpması vb. nedenlerle vücut ısısının konvizyona (havale) ya da kalp ritim bozukluklarına yol açabilecek derecede (Ortalama 39,5 °C ve üzeridir) yükselmesi.
 23. Diabetik ve Üremik Kanama: Diabet (şeker hastalığı) ve böbrek yetersizliğinin neden olduğu bilinç bulanıklığından başlayıp tam bilinç kaybına (koma) kadar girebilecek durumlar.
 24. Genel Durum Bozukluğunun Eşlik Ettiği Dializ Hastalığı
 25. Akut Batın: Mide, barsak gibi içi boş organların delinmesi, tıkanması ya da düğümlenmesi, iltihaplanması, vb. gibi acil müdahale gerektiren durumlar.
 26. Akut Masif Kanamalar: Genellikle travma sonucu ortaya çıkan, hayatı tehdit edecek boyutlarda iç veya dış kanamalar.
 27. Menenjit, Ensefalit, Beyin Absesi: Sinir sistemi fonksiyonları dolayısıyla da yaşamsal fonksiyonları etkileyebilecek, beyin ve beyni çevreleyen zarla ilgili iltihabi, infektif hastalıklar.
 28. Renal Kolik: Böbrek taşlarının yol açtığı, ilerlemesi durumunda idrar yolu ya da böbrek hasarına yol açabilecek şiddetli ağrı oluşturan durum.
 29. Akut Psikotik Tablolar: Aşırı saldırganlığa yol açan nörolojik ya da psikolojik rahatsızlıklar.
 30. Migren ve/veya Kusma, Şuur Kaybıyla Beraber olan Baş ağrıları
 31. Yeni Doğan Komaları
 32. Başlamış Doğum Faaliyeti (Su Kesesinin Boşalması)
 33. Doktor Muayenesi (Acil Tıp)
 34. Pansuman
 35. Orta ve Küçük Cerrahi İşlemler
 36. Enjeksiyon (I.M. – I.V. – I.S. – I.D.)
 37. Serum Takılması
 38. Kulak Lavajı
 39. Şeker Ölçümü
 40. E.K.G. Çekimi
 41. Oksijen Inhalasyon Terapisi
 42. Gebelik Testi
 43. Hemoglobin Ölçümü
 44. Gebe İzlemi
 45. Bebek ve Çocuk İzlemi
 46. Doğum (Evde Acil Müdahale)
 47. Evde Bakım Hizmetleri