OBEZİTE CERRAHİSİNDE DİYETİSYENİN ROLÜ

OBEZİTE CERRAHİSİNDE DİYETİSYENİN ROLÜ

Bariatrik cerrahi gerçiren hastalar için beslenme danışmanlığı, preoperatif ve postoperatif dönem olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Preoperatif dönemde karaciğer küçültme diyeti uygulanarak viseral yağ seviyelerinin azalması ve karaciğer hacminin küçülmesi ile hastayı operasyona hazırlamayı, komplikasyon riskini azaltmayı, ameliyat sonrası süreci kolaylaştırmayı amaçlamaktayız.  Postoperatif dönemde ise temel amaç hastaların ameliyat sonrası diyet aşamalarına tam uyumunu sağlamak, makro

Read more