HASTANE ÖNCESİ ACİL SAĞLIK HİZMETİ

Türkiye’deki hastane öncesi acil sağlık hizmetleri Anglo-American model ile benzerlik taşımaktadır. Bu modelde olduğu gibi “kap ve götür” prensibine göre olay yerinde mümkün olduğunca kısa zaman geçirilmesi ve hastanın hızlı donanımlı bir acil servise nakledilmesi amaçlanmaktadır. Türkiye’de hastane öncesi acil sağlık hizmetleri “112” telefon numarası ile ulaşılabilen Komuta Kontrol Merkezlerinden sevk edilen ambulanslar ile sağlanmaktadır. Acil vakaya ulaşım için kara ve hava ambulansları kullanılmaktadır. Ambulanslarda, ambulansların özelliğine bağlı olarak acil tıp teknikerleri, hekim, paramedik ve hemşireler görev yapmaktadır.  Acil tıbbi bakım için gerekli tüm ekipman ambulans içinde bulunmaktadır. Hastane öncesi acil sağlık hizmetlerinde temel iletişim aracı olarak telsizler kullanılmaktadır. Bilişim teknolojisindeki hızlı gelişim ile birlikte hastane öncesi acil sağlık ekibi, Komuta Kontrol Merkezi, çağrı cihazları ve bilgisayar sistemlerinin kullanımı yaygınlaşmaktadır.