OBEZİTE CERRAHİSİNDE DİYETİSYENİN ROLÜ

Bariatrik cerrahi gerçiren hastalar için beslenme danışmanlığı, preoperatif ve postoperatif dönem olmak üzere ikiye ayrılmaktadır.

Preoperatif dönemde karaciğer küçültme diyeti uygulanarak viseral yağ seviyelerinin azalması ve karaciğer hacminin küçülmesi ile hastayı operasyona hazırlamayı, komplikasyon riskini azaltmayı, ameliyat sonrası süreci kolaylaştırmayı amaçlamaktayız. 

Postoperatif dönemde ise temel amaç hastaların ameliyat sonrası diyet aşamalarına tam uyumunu sağlamak, makro ve mikro besin ögesi yetersizliklerini önleyerek ideal kiloya ulaşmasını sağlamaktır. Ayrıca operasyon sonrası yara iyileşmesinin hızlandırılmasında, vücut kas kütlesi kaybının önlenmesinde, kusma, ishal, reflü, dehidratasyon ve dumping sendromu gibi sorunların önlenmesini sağlamaktadır.

Yapılan araştırmalar, postoperatif dönemde diyetisyen takibini sürdüren hastaların, beslenme davranışlarını değiştirmekte daha başarılı oldukları yönünde veriler sunmaktadır.