Mide Hastalıkları

Mide, barsak sisteminin en geniş parçası olup, yemek borusundan hemen sonra gıdaların ilk uğradığı sindirim organıdır. Burada gıdalar mide asidiyle muamele edilerek daha küçük parçalara ayrıştırılır. Yaklaşık 3-4 saat içerisinde gıdalar onikiparmak bağırsağına atılır. Sindirim burada devam eder. Mide kan yapımı için gerekli demirin emiliminde ve vitamin B12 emiliminde rol alan maddeler salgılar.

Mide ülseri ve gastrit en sık görülen mide rahatsızlıklarıdır. Mide ülserlerinin bazıları mide kanserleri ile karışır. Bunu anlamak için endoskopi yapılarak parça alınır ve patolojiye tanı için gönderilir. Mide hastalıklarının tedavisi ilaç iken, kanser varlığında cerrahi tedavi yapılmalıdır.

Mide polipleri, yani mide içinden kaynaklı et benlerinin de mutlaka endoskopik olarak çıkarılması gerekir. Şayet poliplerde kanser durumu varsa ya da çok büyükler ise cerrahi tedavi gereklidir.

Mide kanserleri sık görülen kanserlerden olup tanı ve tedavileri özel yaklaşım gerektirir. Hastalar sıklıkla kilo kaybı, kanama ya da tıkanma bulgularıyla müracaat eder. En etkili tanı metodu endoskopik inceleme ile tümörün görülmesi ve parça alınıp patolojide değerlendirilmesidir. Ayrıca tümörün yaygınlık durumunu anlamak için tüm batın tomografisi, PET-CT gibi radyolojik incelemeler yapılmalıdır.

Uygun bulunan hastalarda neoadjuvan tedavi yapılabilir. Temel tedavisi cerrahi olan tümörün çevre doku ve lenf bezleriyle birlikte çıkarılması gerekir.

Yaklaşık 2-4 saat süren bu işlemler kapalı(laparoskopik) ya da açık cerrahi şeklinde yapılabilir. Uygun vakalarda laparoskopik cerrahi, hastanın ameliyat sonrası yaklaşık 1 hafta süren hastane sürecini daha hafif ve az ağrılı geçirmesini sağlar. Hastalar tüm işlemler bittikten sonra onkolojik tedavi için ilgili ünitelere yönlendirilir.