Hastane Öncesi Acil Sağlık Hizmetlerinde İletişim

Etkili iletişim becerileri, insan ilişkilerinde kolaylaştırıcıdır. Kişilerarası etkileşimin temelini oluşturan iletişimin her bireyin yaşamında önemli bir yeri vardır. Sağlık hizmetlerinde iletişimin gerçek işlevi, duygu, düşünce ve bilgileri paylaşarak insanların birbirlerine güvenmelerini sağlamaktır. Hastane öncesi acil sağlık hizmetlerinin günümüz acil tıbbına uygun olarak başarılı hizmet verebilmesi de ancak acil tıp konusunda eğitimli, iletişim becerisine sahip bireyler ile mümkün olacağı öngörülmektedir. Hastane öncesi acil sağlık hizmetlerindeki iletişim, etkili iletişimin ne şekilde ilerlediği, daha da özelinde hastane öncesi acil sağlık personelinin, hasta ve hasta yakınları ile normatif iletişime geçmesi gerektiği ile ilgili bilgi vermektedir. Bu bağlamda hasta ile acil sağlık personeli arasında gerçekleşen iletişimin aksayabilecek yanlarının da bilinmesi önem taşımaktadır.