6 Soruda Obezite

İnsan neden obez olur?

Obezitenin nedenleri arasında genetik, yaş, cinsiyet, bazı kronik rahatsızlıklar, yetersiz ve dengesiz beslenme, yetersiz fiziksel aktivite, bireyin ekonomik durumu gibi etmenler yer almaktadır. Ayrıca alınan enerji ile harcanan enerji arasındaki dengesizlikte sebep olmaktadır.

Beden Kütle İndeksi (BKİ) değeri nedir?

Obezitenin değerlendirilmesinde en sık kullanılan hesaplama Beden Kitle İndeksi (BKİ) ‘dir. BKI kilogram olarak ağırlığın, metre cinsinden boy uzunluğunun karesine bölünmesiyle elde edilir.  Bu sonuca göre 18.5-24.9 kg/m² normal, 30’un üzerinde olan birey obez, 40’ın üzerinde olan birey ise morbid obez olarak adlandırılır.

Obez bireyin takibi nasıl yapılmalıdır?

Obezite tedavisi uygulanan bireyler doktor ve diyetisyen kontrolünü aksatmamalıdır. Her kontrolde tıbbi ve beslenme tedavileri değerlendirilmeli, gerekirse güncellenmelidir. Düzenli yapılan kan testi sonuçlarında değerlerin kontrol altında tutulması hedeflenmelidir.

Obezite organ ve sistemleri nasıl etkiler?

Uzun süreli ve kontrolsüz kilo alımı obeziteye yol açar ve karaciğer, kalp başta olmak üzere tüm organ ve sistemler etkilenir. Bunun sonucunda birçok hastalık aynı anda çıkar ve bağışıklık sistemi yorulur, karaciğer yağlanması gözlenir hatta karaciğer yetmezliğine kadar gidebilen ciddi sağlık sorunları gözlenebilir.

Stresin kiloya etkisi var mı?

Stres, bireyin olumsuz durumlardan etkilenerek, fiziksel ve duygusal tepki göstermesidir. Stres altında olan bireylerde yükselen kortizol hormonu insülinin görevini yerine getirmesine engel olur ve kan şekeri giderek yükselmeye başlar. Bu durumun sürekli olması insülin direncine sebep olarak diyabet riskini arttırır. Sonuç olarak stres yönetiminin sağlanması kilo kontrolü için oldukça önemlidir.

Obezitenin cinselliğe etkisi var mı?

Obezite hastalarının çoğunda özgüven eksikliği görülmektedir. Estetik normlara uygun olmama düşüncesi psikolojik olarak bireyi etkiler ve bu da cinsel bozuklukları da tetikler. Erken boşalma, cinsel isteksizlik obezite hastalarında görülebilecek sorunlar arasındadır.